Please reload

Recent Posts

對所有女性疾病中,最難以治療的疾病就以子宮肌腺症莫屬,由於它是生長在子宮肌肉內層的良性腫瘤,但對於想要保留子宮又希望能減少痛楚的女性來說,常常是魚與熊掌不能兼得的事。

子宮肌腺症是所有女性疾病當中最難纏的一種疾病,也是最容易影響生育的一種子宮內膜異位症,它的發生原因和其他的子宮內膜異位症其實是相同的,...

難纏但卻可以預防的子宮肌腺症問題

January 11, 2018

1/10
Please reload

Featured Posts

二尖瓣症候群種類

一、二尖瓣脫垂(MVP)(mitralvalveprolapse)

二尖瓣脫垂在心臟醫界中可依據二尖瓣膜的厚度、凹陷狀況、及連結二尖瓣基環等情況,可再分為幾個型態:

       A、典型與非典型二尖瓣脫垂:

              如果二尖瓣膜的厚度超過5 mm以上則為典型二尖瓣脫垂,但                若小於5 mm以下則為非典型二尖瓣脫垂。

       B、 對稱與不對稱型二尖瓣脫垂:

              當二片瓣膜收縮交集在共同的點上時,則稱為對稱型二尖瓣脫

              垂。相反的,若二片瓣膜的收縮交集不在共同的點上時也就是

              有位移時,則稱為不對稱型二尖瓣脫垂。不對稱型的病人將發

              展出較嚴重的病變。

       C、 搖動與非搖動型二尖瓣脫垂:

             當二尖瓣膜的腱索會規則地隨著逆流的血液外翻到左心房時,

             則為非搖動型二尖瓣脫垂。若是連結二片瓣膜的乳頭肌斷裂或

             功能不全甚至會隨血流擺動者,則為搖動型二尖瓣脫垂。

 

二、二尖瓣回流/閉鎖不全(MR)(Mitral regurgitation/ insufficiency)

二尖瓣閉鎖不全是由於二尖瓣膜結構的任何一部分的異常而致,使得二尖瓣膜在交合時無法緊密閉鎖,使得原先從左心室要打出至主動脈的血液,部份逆流到左心房。常見的原因為風濕性心臟瓣膜病,感染性心內膜炎,粘液樣退行性變二尖瓣脫垂綜合症,乳頭肌斷裂或功能不全及先天性二尖瓣閉鎖不全等。

另外一類稱為功能性二尖瓣閉鎖不全是指二尖瓣結構相對正常,但由於其他病因造成二尖瓣閉鎖不全。包括左心室功能障礙和左心室擴大,使二尖瓣環擴大,引起閉鎖不全;肥厚型心肌病引起二尖瓣前葉運動異常致二尖瓣閉鎖不全;嚴重主動脈瓣狹窄致左心室腔內高壓伴心肌功能障礙與心腔擴大,引起二尖瓣閉鎖不全;擴張型心肌病引起的左心室、二尖瓣環嚴重擴大致二尖瓣閉鎖不全。

 

三、二尖瓣狹窄(Mitral stenosis)

正常成年人的二尖瓣的基環開口約4~6平方公分,但是當口徑變小到一半的時候,左心房需要有較高的壓力才能將血液推向左心室,相對的左心室及主動脈所得到的血液相對減少。另外由於左心房的壓力增高,會引起肺靜脈壓與肺微血管壓上升。

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

陳志明  博士

Dr. Balance Chen 

我們以研究並推廣人類因為慢性缺氧問題,所引發的諸多慢性疾病為努力目標

 聯 絡 我 們 

社群及版權宣告

本網站及旗下網站內容版權屬本中心所有,未經同意,盜載必究